อยากเป็นนักบิน แอร์โฮสเตส ต้องรู้เกี่ยวกับเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาด้านการบิน ว่ามีอะไรบ้าง ?

อยากเป็นนักบิน แอร์โฮสเตส ต้องรู้เกี่ยวกับเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาด้านการบิน ว่ามีอะไรบ้าง ?

อย่างที่ทราบกันดีว่า เหล่านักบิน และแอร์โฮสเตสทั้งหลาย กว่าจะได้ประจำการก็ต้องผ่านการเรียนรู้มากมายหลายอย่าง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาด้านการบินนั่นเอง ฉะนั้น หนุ่มๆ สาวๆ ท่านใดที่มีแพลนจะเป็นนักบิน หรือแอร์โฮสเตสก็ต้องห้ามพลาดบทความนี้เลย เพราะถือว่าบทความนี้ จะช่วยปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาด้านการบินเบื้องต้นให้แก่คุณ

ทำความรู้จักกับเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาด้านการบิน

ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่า ระบบของเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาด้านการบินนั้นมีอะไรบ้าง โดยระบบเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาด้านการบิน จะแบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ ระบบการรับข้อมูลข่าวสารอากาศการบิน (World Area Forecast System: WAFS) จากศูนย์พยากรณ์อากาศโลก (World Area     Forecast Centres: WAFCs) ประกอบด้วย SADIS (Satellite Distribution System) / ISCS (International Satellite Communication System) และระบบที่ 2 คือ ระบบชุดอุปกรณ์การประยุกต์ข้อมูล (Integration of Weather Products) เป็นระบบที่ใช้ผลิตแผนที่ทางอุตุนิยมวิทยา เช่น แผนที่ลักษณะอากาศที่สำคัญ (Significant Weather Charts) แผนที่ลมชั้นบนและอุณหภูมิที่ระดับต่างๆ (Wind / Temp Charts) เป็นต้น และส่งไปยังผู้ใช้บริการทาง Internet และ Fax on Demand โดยอัตโนมัติ ส่วนระบบที่ 3 คือ ระบบคลังข้อมูลอากาศการบิน (OPMET Data Bank) เป็นระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินทั้งหมดเพื่อนำข้อมูล มาใช้ในการวิเคราะห์ พยากรณ์ และศึกษาวิจัย รวมทั้งส่งข่าวอากาศการบินโดยอัตโนมัติเมื่อมีการร้องขอ

เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาด้านการบิน ส่วนการตรวจอากาศ มีอะไรบ้างนะ ?

  • เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาด้านการบิน ส่วนการตรวจอากาศ ระบบแรก คือ เรดาร์ตรวจอากาศ (Doppler Weather Radar) เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจกลุ่มฝน เพื่อหาทิศทางการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝน รวมทั้งสามารถตรวจและบอกตำแหน่งศูนย์กลางพายุหมุนเขตร้อนจนถึงพายุไต้ฝุ่น เมื่อศูนย์กลางของพายุเคลื่อนที่เข้ามาในรัศมี ของเรดาร์ตรวจอากาศได้
  • เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาด้านการบิน ส่วนการตรวจอากาศ ระบบที่ 2 คือ ระบบตรวจวัดวินเชียร์ (Automatic Weather Observation System : AWOS และ Low Level Wind Shear Alert System : LLWAS) เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจวัดข้อมูลพื้นฐานทางอุตุนิยมวิทยาต่างๆ เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิของอากาศ อุุณหภูมิบนทางวิ่ง ความชื้นสัมพัทธ์ เป็นต้น
  • เครื่องมืออุตุนิยมวิทยาด้านการบิน ส่วนการตรวจอากาศ ระบบที่ 3 คือ ระบบหาพิกัดตำแหน่งฟ้าแลบ (Lightning Detection System : LDS) เป็นระบบการตรวจวัดหาพิกัดตำแหน่งพายุฝนฟ้าคะนอง ซึ่งเป็นบริเวณที่มีลักษณะอากาศร้าย และเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการบินในรัศมีประมาณ 200 กิโลเมตรโดยรอบบริเวณ ท่าอากาศยาน

และเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาด้านการบิน ส่วนการตรวจอากาศระบบสุดท้าย คือ ระบบรับภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เป็นระบบรับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาจาก MTSAT และ NOAA เพีือนำมาใช้ในการพยากรณ์อากาศ